Materská škola bude v dňoch 12.-14.2.2018 zatvorená z dôvodu odstávky školskej jedálne v Častej pre vysokú chorobnosť.

 

Základná škola s materskou školou Častá


2 percentá pre našu MŠ

Aj tento rok máme vďaka neziskovej organizácii Biela hora možnosť pre našu MŠ získať 2percentá z Vašich daní. V prípade záujmu si treba z prílohy vytlačiť povtrdenie aj vyhlásenie, vyplniť obe tlačivá a zaslať ich na príslušný daňový úrad. Nám do materskej školy je potrebné buď prefotiť potvrdenie,alebo nahlásiť výslednú sumu z 2percent a meno a priezvisko osoby, ktorá nám sumu daruje. Veľmi pekne vopred ďakujeme.
 
 


Vianočné trhy

Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým mali tohoročné trhy takú skvelú atmosféru. Vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a skrášlení besedy, všetkým, ktorí prišli ponúkať dobroty a krásne darčeky a v neposlednom rade VŠETKÝM, kotrí prispeli dobrovoľnou sumou našim deťom z MŠ. Vyzbierali sme 170eur, za ktoré nám Ježiško prinesie pekné darčeky. tešíme sa opäť o rok.
 

Mikulášku dobrý strýčku...

Neobišiel nás ani tento rok. A neprišiel sám, ale rovno s dvomi čertami, škriatkom pomocníkom a anjelikom. A keďže sme viac poslúchali a boli celý rok dobrí, zaslúžili sme si aj odmenu. Obrovské poďakovanie patrí skvelým ľuďom z Euromesta, vďaka ktorým bol ten Mikulášsky deň ako sa patrí. ďakujeme tiež darcom, ktorý venovali deťom drobnosti do balíčkov.
Viac foto v našej fotogalérii.
 
 

Upozornenie RUVZ-podávanie pokrmov

 

scan0275 (1).jpg (1076954)

 

 


Vianočné fotenie

...spravili sme si ho opäť a opäť sa nám podarilo... nazrite do našej fotogalérie...
 
 
 

Hotel Transylvánia v Euromeste

Piatok 3.11. sa niesol v duchu tekvičiek, strašidiel a zábavy. Vďaka novým priateľom z Euromesta sme mali možnosť zažiť poobedie na ktoré budeme dlho spomínať. Pripravili pre nás nezabudnuterľný zážitok a veríme, že toto nebola posledná spoločná akcia. Ďakujeme ešte raz :-).
 
https://materska-skola-pila.webnode.sk/fotogaleria/
 
https://sk-sk.facebook.com/Euromesto/
 

Šarkaniáda

Počasie dnes síce bolo nádherné, ale vetrík sa pred nami schoval. Ale aj tak sme si to užili, vybehali sa a spravili si pár pekných spomienkových fotiek.
 
 

Poplatok

Prosíme rodičov, aby poplatok za MŠ uhrádzali najneskôr 15. v mesiaci buď priamo v MŠ alebo bankovým prevodom IBAN: SK24 5600 0000 0066 0777 7008