Poďakovanie

Obrovské ĎAKUJEM patrí od nás všetkým, ktorí nám tento rok darovali svoje 2 percentá z daní. Celkove sa vyzbieralo 1291 eur. Tieto peniažky budú použité na dokončenie plochy nášho ihriska.

Zápis detí do MŠ na rok 2019/2020

Riaditeľka MŠ Píla týmto oznamuje, že ŽIADOSŤ O ZARADENIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2019/2020 si môžu zákonní zástupcovia detí vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo stiahnuť na stránke v linku pod textom od 15. apríla 2019.
Termín odovzdania žiadostí je od 15. 04. 2019 do 15. 05. 2019 v materskej škole. Žiadosť o prijatie podpíšu obidvaja rodičia/alebo zákonní zástupcovia/ spolu s vyjadrením lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Podľa kapacity MŠ sa prednostne prijímajú deti v nasledujúcom poradí:

a./ 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
b./ deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
c./ deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

 


Zajkov Veľkonočný pondelok

Ako by to bolo, aby sme nemali na Veľkú noc nejake divadielko. A divadielko to teda bolo krásne veľkonočné v podaní už našej kamarátky a stálice MAKILE- Kika Letková, ktorá sa nám predstavila s divadielkom "Zajkov Veľkonočný pondelok". 

Maľovanie kraslíc

K Veľkej noci určite patria aj veľkonočné vajíčka, či už čokoládové, hotové na okrasu kúpené v obchode alebo také naše maľované kraslice. A keďže nie každý z nás ovláda túto techniku, mali sme tú príležitosť vďaka Martuške Genčúrovej z n.o.Biela Hora z Trstína sa niečomu takémuto peknému priučiť. A ďakujeme nielen jej, ale aj ujovi Jožkovi Valovi, ktorý nám prišiel ochotne ukázať pletenie veľkonočných korbáčov. Každý si z besedy odniesol domov na okrasu niečo pekné a hlavne svoje vlastnoručne vyrobené.
 

Od semienka po rastlinku

Alebo "Ako sme sa zahrali na záhradníkov". Celý týždeň  si rozprávame o jarných kvetoch, o tom ako všetko krásne pučí a rastie. Ale aby sme mali aj predstavu o tom, z čoho tá rastlinka a ako vyrastie, zasadili sme si každý svoje semienko na 3spôsoby. Do hliny v poháriku, do mini pareniska a výsevom na vatu a hlinu. A teraz nám nezostáva nič iné, ako len zalievať a čakať, ktoré nám vykukne skôr. Aj takouto formou sa vzdelávame v našej škôlke. A deti dnešná činnosť veľmi bavila.


O Jankovi a Marienke

 
Keďže tento týždeň máme tému "Z rozprávky do rozprávky", tak sme sa aj my zahrali na hercov a jednu z rozprávok sme spravili ako divadielko. Možno z nás niektorých budú v budúcnosti aj žiadaní herci.
 
V hlavných úlohách: 
Janko - Šaňko
Marienka - Lucka
Žabka - Nelka
Striga - Kubko
Vtáčik - Karolínka
Zajko - Julinka
Slniečko - Emka
Jahôdka z lesa - p.u.Gabika
Strom - Dado (týmto ďakujeme za kostými, scenár a prevedenie)
 
Viac foto v našej fotogalérii   Fotogaléria :: Materská škola Píla
 


Karnevalové doobedie

Plné šantenia, hudby, zábavy a krásnych masiek. Užili sme si to. Ďakujeme skvelým rodičom za pohostenie.
 
 

Upozornenie RUVZ-podávanie pokrmov

 

scan0275 (1).jpg (1076954)

 

 


Poplatok

Prosíme rodičov, aby poplatok za MŠ uhrádzali najneskôr 15. v mesiaci bankovým prevodom IBAN: SK24 5600 0000 0066 0777 7008. Do poznámky treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa a mesiac, za ktorý poplatok uhrádzate.