Krúžky v našej materskej škole

Hra na zobcovej flaute:
Každý nepárny utorok od 13-13,45 hodiny.
 
Základy hry z fyziologického a psychologického zvládnu deti od päť rokov. Hra na zobcovej flaute slúži ako podporná liečba pri astmatických poruchách a ako prevencia pred negatívnymi prejavmi v dýchaní dieťaťa. Počas hrania na flautu sa deti učia lepšie ovládať svoj ​​dych a zvyšuje sa kapacita pľúc. Dôraz sa kladie na prácu prstov, na správne zakrývanie dierok, na prácu jazyka a na posadenie zobca medzi pery bez dotýkania sa zubov. Je nutné trénovať hrudníkovo - bránicové dýchanie, rozvíjať zmysel pre metrorytmiku, zlepšovať prstovú techniku, dbať na správne držanie tela, správne dýchanie - kontrolovať hlboký nádych a uvoľňovanie hrdla pri hre aj samotnom dýchaní. 
Múdre predškolácke hlavičky a šikovné ručičky:
Každý párny utorok od 13,00-13,45 hodiny
Čo nás na tomto krúžku čaká...Krúžok je určený pre predškolákov, ktorí o rok opustia našu materskú školu a nastúpia do školy. Na krúžku budeme trénovať šikovnosť prstov pre budúce správne držanie pera a písanie, strihanie papiera,počítanie, zapamätávanie si, počítanie a rôzne iné dôležité veci, ktoré musíme ovládať aby z nás boli šikovní prváci. Všetko sa to bude diať formou hry a zábavy s pomocou didaktickej techniky, pracovných listov a rôznych pomôcok.