Krúžky v našej materskej škole

Múdre predškolácke hlavičky a šikovné ručičky:
Každý párny utorok od 13,00-13,45 hodiny
Čo nás na tomto krúžku čaká...Krúžok je určený pre predškolákov, ktorí o rok opustia našu materskú školu a nastúpia do školy. Na krúžku budeme trénovať šikovnosť prstov pre budúce správne držanie pera a písanie, strihanie papiera,počítanie, zapamätávanie si, počítanie a rôzne iné dôležité veci, ktoré musíme ovládať aby z nás boli šikovní prváci. Všetko sa to bude diať formou hry a zábavy s pomocou didaktickej techniky, pracovných listov a rôznych pomôcok.
 
Tanečný krúžok s Diankou: