Plán aktivít na šk.rok 2017/2018

 
September:
- šarkaniáda
- Svetový deň mlieka (30.september)
 
Október:
- Tekvičkovanie
- plavecký výcvik (staršie deti)
- svetový deň výživy (16. október)
-jesenná turistická vychádzka spojení so šarkaniádou
- Dentalalarm - školenie o zdravých zúbkoch
- Divadielko Makile (25.10.)
 
November:
- divadielko
- "Zelená škola" - ekoprogram
 
December:
- Mikuláš
- vianočné trhy
- vianočná besiedka
 
Január:
- "Zelená škola" - ekoprogram
- divadielko
- škola korčuľovania
 
Február:
- fašiangový karneval
- "Zelená škola" - ekoprogram
 
Marec:
- Marec mesiac knihy (návšteva knižnice)
- svetový deň vody (22.marec)
- veľkonočné dielne
 
Apríl:
- farebný týždeň
- svetový deň zdravia (7.apríl)
- Deň Zeme (22.apríl)
- plavecký kurz
- hasiči
 
Máj:
- Besiedka ku Dňu matiek
- výlet
- exkurzia s policajtmi
- noc v škôlke (najväčší odvážlivci)
 
Jún:
- MDD
- rozlúčka s predškolákmi
 
Plánované akcie sa počas školského roka môžu meniť. O každej akcii Vám dáme vopred vedieť.