Poďakovanie

Tak ako patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na vybudovaní našej materskej školy, za veľa síl a prebdených nocí, tak sa týmto chceme poďakovať osobitne za finančné príspevky a sponzorské dary:
 
p. Stanovi Herchlovi
p. Erikovi Kschillovi
Firme Mirado
p. Petrovi Kováčovi
p. Milanovi Vandákovi           
Firme Koba-seal
p. Petrovi Herchlovi
p. Mesárošovi
p. Peterovi Petrášovi
p. Jurajovi Oravcovi
rodina Danihelová
 
 
Všetkým, ktorí čo i len malou čiastkou prispeli v dobrovoľnom príspevku na vianočných trhoch
 
Stolno - tenisovému klubu za finančný príspevok vo výške 20 eur
 
Pani Vaňkovej za vzdanie sa  poslaneckého platu v prospech materskej školy vo výške 170 eur. 
 
P. Vlčekovi za zariadenie do MŠ (lavičky, poličky...)
 
Rodinke Žabkovej za zakúpenie lôpt na skákanie pre deti